Rank
N/A, it has 24 views
Alternative
I'm a Tyrant in His Majesty's Harem ; Princess in the Prince's Harem ; Ta làm lớn ở hậu cung ; Wo Zai Huang Gong Dang Ju Ju ; Wo Zai Huanggong Dang Juju ; 我在后宫当巨巨 ; 我在後宮當巨巨 ; 我在皇宫当巨巨 ; 황제의 절세 신하
Author(s)
Genre(s)
Type
Manhwa